Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883256
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 133/2021

Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: 1. Oracle Database Standard Edition 2 - licencja na 1 rok na 2 fizyczne procesory (dwie podstawki w serwerze) bez limitu użytkowników wraz z roczną asystą techniczną – 1 licencja 2. Oracle Database Standard Edition Two - licencja wieczysta na 25 użytkowników bez asysty technicznej – 2 licencje

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.05.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
14.05.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Odpowiedzi na pytania 1
- :Odpowiedzi na pytania 2
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Szefera
Data wytworzenia: 06-05-2021
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 06-05-2021 13:33:55
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 12-05-2021 08:51:46
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A