Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15882439
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.1.6733/2021

obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wyprowadzenie nowego ciągu kablowego z pola nr 18 w GPZ Toruń Południe do dawnej linii Południe - Ciechocinek w kierunku GPZ Toruń Podgórz na terenie położonym przy ul. Łódzkiej w Toruniu (działki nr 409/2, 410, 411/1, 438, 439, obręb 68)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
30.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.05.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zawiadomienie o zakończeniu zbieranie dowodów i materiałów - łódzka
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 30-04-2021
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 30-04-2021 15:15:41
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 30-04-2021 15:16:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A