Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883537
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 208/2021

Informuję, że organ w dniu 30.04.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, dotyczącego budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Na Uboczu 2 w Toruniu (działka nr 82/2 w obrębie 42) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
30.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
28.06.2021
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 30-04-2021
Kto opublikował: Magdalena Sowińska
Data publikacji: 30-04-2021 12:19:17
Kto zmodyfikował: Magdalena Sowińska
Data ostatniej modyfikacji: 30-04-2021 12:38:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A