Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891910
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 204/2021

Informuję, że Pani Alina Rakoczy - Głowacka dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego bliźniaka przy ul. Złotej Rybki 13 A w Toruniu (dz. nr 275/1, 275/2, obręb 61) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
30.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
30.06.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 30-04-2021
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 30-04-2021 12:00:59
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 30-04-2021 12:01:20
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A