Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15882813
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 203/2021

Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Bożeny Zalewskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 41 w Toruniu (dz. nr 269/2, obręb 48) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
30.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
30.06.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 30-04-2021
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 30-04-2021 11:59:40
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 30-04-2021 11:59:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A