Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883500
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220/2021

Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „utworzenie punktu zbierania odpadów na terenie działki 123/35 obręb 44 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 65D w Toruniu”

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
29.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
14.05.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 29-04-2021
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 29-04-2021 11:55:13
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 29-04-2021 11:57:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A