Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891305
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.6733/2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku basenu przy Zespole Szkół nr 14 w Toruniu (z rozbiórką istniejącej wieży)na terenie przy ul. Hallera 79 w Toruniu (dz. nr 2 obręb 72)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
29.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
14.05.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Hallera 79
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 29-04-2021
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 29-04-2021 10:20:04
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 29-04-2021 10:21:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A