Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15932032
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740139/2021

Obwieszczenie PMT o postanowieniu wzywającym wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (działka nr 284/7 z obrębu 37)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 28-04-2021
Kto opublikował: Izabela Boczar-Jagusz
Data publikacji: 28-04-2021 11:44:58
Kto zmodyfikował: Izabela Boczar-Jagusz
Data ostatniej modyfikacji: 28-04-2021 11:50:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A