Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15890913
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6220.1/2021

Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „zabudowa mieszkaniowo – usługowa przy ul. Batorego 34-36 w Toruniu” (dz. nr 174, 178/3, 178/4, 179, 180, część dz. 183/1 i powstałych po podziale dz. 183/3 - 183/4 i 183/5 – obręb 48; część dz. 318/2, 322 – obręb 4)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
13.05.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 28-04-2021
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 28-04-2021 08:02:12
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 28-04-2021 08:03:26
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A