Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891849
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6.2.6733/2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi, na terenie położonym przy ul. Idzikowskiego w Toruniu (działka nr 569/5 oraz części działek nr 568/3, 560 obręb 71)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
12.05.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zawiadomienie o wydanej decyzji - Idzikowskiego
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 27-04-2021
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 27-04-2021 09:13:31
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 27-04-2021 09:14:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A