Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891417
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 31/2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.62.2021.EB, WGN.6845.63.2021.EB, EGN.6845.58.2021.EB, WGN.6845.242.2020.EB.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.04.2021
Data wejścia w życie:
22.04.2021
Utrata mocy:
12.05.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 26-04-2021
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 26-04-2021 12:30:50
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 26-04-2021 12:34:09
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A