Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891788
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6220.1/2021

Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu (dz. nr 211/43 – obręb 45)”

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
11.05.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 26-04-2021
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 26-04-2021 08:28:48
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 26-04-2021 08:30:25
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A