Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15882800
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6220.1/2021

Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej w Toruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. gen. W. Andersa do torów kolejowych (dz. nr 543, 544, 545/1, 546/1, 547/1, 596, 597/2, 598/1, 645, 646, 647, 649, 650, 651/1, 652/1, 653/1, 654/1 – obręb 66; dz. nr 398, 408/1, 409/1, 409/2, 415, 424, 436, 437, 457, 471 – obręb 68; dz. nr 574/4, 583/2, 588, 590, 591, 596, 597, 598 – obręb 74)”

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
08.05.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 23-04-2021
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 23-04-2021 08:45:14
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 23-04-2021 08:46:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A