Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15890883
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 50.6220.2020.2/2021

Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedli mieszkaniowym Dębowa Góra przy ul. Batorego w Toruniu (dz. nr 141, 142, 143, 144, 145/2, 209/10, 327, 328/3, 209/8, 211/2, 213, 214/2 – obręb 39)”

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.05.2021
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 22-04-2021
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 22-04-2021 07:52:04
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 22-04-2021 07:52:45
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A