Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15882910
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 17.6220.1/2021

Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Osiedle Granitowe” – budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. H. Strobanda 6 / K. Grasera 1A w Toruniu (dz. nr 171/3, 171/4 – obręb 30)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
06.05.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 21-04-2021
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 21-04-2021 13:54:01
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 21-04-2021 13:55:30
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A