Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883478
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 623/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
15.04.2021
Data wejścia w życie:
01.05.2021
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - WNIOSEK O ZASTOSOWANIE OBNIŻONEJ STAWKI CZYNSZU ZA LOKAL STANOWIĄCY WŁAŚNOŚĆ GMINY MIASTA TORUŃ, KTÓRYM GOSPODARUJE ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021r. poz. 2120
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 414/2012


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 19-04-2021
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 19-04-2021 15:03:32
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 21-04-2021 12:29:14
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A