Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883235
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 75/2021

w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ochrony Ludności w Urzędzie Miasta Torunia

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
01.04.2021
Data wejścia w życie:
01.04.2021
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :pobierz treść zarządzenia (doc.)
- :pobierz treść załącznika(doc.)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Przemysław Czechowski
Data wytworzenia: 01-04-2021
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 19-04-2021 14:48:44
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2021 14:49:44
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A