Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 27.10.2021

Liczba wejść na stronę: 17476591
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 620/2021

w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
15.04.2021
Data wejścia w życie:
06.05.2021
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - Wniosek do Prezydenta Miasta Torunia o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym udzielanego na podstawie uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021r. poz. 2123
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 107/2019


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 19-04-2021
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 19-04-2021 14:31:48
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 21-04-2021 12:33:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A