Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883566
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 616/2021

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
15.04.2021
Data wejścia w życie:
12.05.2021
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1 - mapa
- :Załącznik nr 2
- :Załącznik nr 3
- :Załącznik nr 4
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021r. poz. 2153
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 487/2009


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 19-04-2021
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 19-04-2021 14:20:34
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 28-04-2021 07:56:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A