Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891351
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 18/2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2021r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.04.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
04.05.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Waszak
Data wytworzenia: 19-04-2021
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 19-04-2021 13:29:44
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2021 13:32:27
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A