Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15882969
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 27/2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.339.2018.EB

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.04.2021
Data wejścia w życie:
15.04.2021
Utrata mocy:
04.05.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 16-04-2021
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 16-04-2021 10:32:49
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 16-04-2021 10:34:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A