Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891871
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 26/2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.04.2021 r. WGN.6840.1.2.2018.EK w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Świdnicka 5 i 9-13).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
15.04.2021
Data wejścia w życie:
16.04.2021
Utrata mocy:
07.05.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 15-04-2021
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 15-04-2021 15:13:31
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 15-04-2021 15:29:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A