Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891507
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 78/2021

w sprawie przyjęcia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość, położoną przy ul. Rydygiera 22-26/Donimirskiego 1-3/Łyskowskiego 42 w Toruniu

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
07.04.2021
Data wejścia w życie:
07.04.2021
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :pobierz treść zarządzenia (doc.)
- :pobierz treść załącznika(.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 07-04-2021
Kto opublikował:
Data publikacji: 12-04-2021 13:51:59
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 12-04-2021 13:53:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A