Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21972458
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 67/2021

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2020

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
31.03.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść zarządzenia (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aneta Pietrzak
Data wytworzenia: 31-03-2021
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 31-03-2021 15:50:52
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 13-04-2021 11:31:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A