Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891477
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 16/2021

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu na wniosek PGE Toruń S.A., postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację pięciu studni o numerach: S-1a, S-2b, S-3a, S-4a, S-5b na działkach nr 99/46, 99/38, 122/130 obręb 42 Toruń, stanowiących ujęcie odwodnieniowe elektrociepłowni w Toruniu PGE Toruń S.A.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
31.03.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.04.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Winiarski
Data wytworzenia: 31-03-2021
Kto opublikował:
Data publikacji: 31-03-2021 13:53:09
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 31-03-2021 13:56:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A