Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883690
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 15/2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2021 r. - Zawiadomienie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OM Pancernych w Toruniu przy ul. Twardej na działkach nr ewid.: 13/2, 14/1, 14/2, 15, 48/2, 49/2 obręb 46 Toruń.”

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
31.03.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.04.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia wojewody (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zygmunt Borkowski
Data wytworzenia: 31-03-2021
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 31-03-2021 10:11:11
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 31-03-2021 10:13:09
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A