Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883578
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 14/2021

Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków kamienicy przy pl. św. Katarzyny 7 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
30.03.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść informacji (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Sambor Gawiński
Data wytworzenia: 30-03-2021
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 30-03-2021 12:53:23
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 30-03-2021 12:54:20
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A