Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891692
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 20/2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 marca 2021r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (znak WGN.6840.1.47.2018.IW, WGN.6840.1.33.2020.IW; dot. ul. Mickiewicza 93 m. 13A i lok. nr 14)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.03.2021
Data wejścia w życie:
25.03.2021
Utrata mocy:
16.04.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 24-03-2021
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 24-03-2021 10:51:29
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 24-03-2021 10:53:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A