Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891712
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 18/2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży(WGN.6840.1.22.2017.IW, ul. Pera Jonssona 4, ul. Szosa Bydgoska 76-80).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.03.2021
Data wejścia w życie:
22.03.2021
Utrata mocy:
12.04.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 18-03-2021
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 18-03-2021 14:05:41
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 18-03-2021 15:24:04
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A