Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15882577
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 10/2021

Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku mieszkalnego na działce nr 388 (obręb nr 10) przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 30 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.03.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść postanowienia (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Sambor Gawiński
Data wytworzenia: 15-03-2021
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 15-03-2021 11:36:55
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 15-03-2021 11:43:46
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A