Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891695
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 9/2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Trasy Średnicowej Północnej - Etap III w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta Torunia - odcinek od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.03.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
09.04.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Karina Ścieszyńska
Data wytworzenia: 10-03-2021
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 10-03-2021 11:02:06
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 10-03-2021 11:03:55
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A