Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15904285
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 55/2021

w sprawie podjęcia działań w zakresie opieki nad zwierzętami i ich ochrony.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.03.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Pismo Przewodniczącego RMT - przekazanie rozstrzygnięcia petycji
- :Uchwała RMT - rozstrzygnięcie petycji
- :Pismo Przewodniczącego RMT - przekazanie petycji
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: mieszkaniec
Data wytworzenia: 03-03-2021
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 03-03-2021 10:20:58
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 24-03-2021 13:00:11
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A