Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891688
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 8/2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2021r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV na działkach nr ewid. 442, obręb 68, 83, obręb 76, położonych w Toruniu

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
03.03.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
18.03.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Maria Czerwińska-Klich
Data wytworzenia: 03-03-2021
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 03-03-2021 09:49:49
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 03-03-2021 09:52:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A