Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891972
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 7/2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
17.02.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
05.03.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Szymon Kosmalski
Data wytworzenia: 17-02-2021
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 17-02-2021 20:58:06
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 17-02-2021 21:01:44
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A