Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891297
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 6/2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2021r. o wydaniu decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania nr 11841 pn. "Dostosowanie budynku nr 10 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu"

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.02.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
25.02.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Maria Czerwińska-Klich
Data wytworzenia: 10-02-2021
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 10-02-2021 10:44:27
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 10-02-2021 10:45:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A