Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21972178
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 23/2021

W dniu 28.01.2021 r. Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP,złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Nasz Wielki Bohater - Bł. S.W. Frelichowski w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 9 lutego 2021 r. do Wydziału Kultury pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.02.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
09.02.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść oferty
- :Pobierz formularz uwag
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Derkowski
Data wytworzenia: 02-02-2021
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 02-02-2021 14:29:48
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 02-02-2021 14:31:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A