Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15939332
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 22/2021

Prezydent Miasta Torunia - Gminny Komisarz Spisowy w Toruniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
01.02.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
17.02.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :pobierz treść ogłoszenia o naborze (.docx)
- :pobierz formularz zgłoszeniowy (.docx)
- :Informacja o przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do dnia 16 lutego 2021 r.
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Grażyna Przybysz
Data wytworzenia: 29-01-2021
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 29-01-2021 15:58:13
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 09-02-2021 14:16:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A