Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883721
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 2/2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.12.2020r. zawiadamiające o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania nr 11841 pn. "Dostosowanie budynku nr 10 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w CSAiU w Toruniu"

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.01.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
20.01.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Maria Czerwińska-Klich
Data wytworzenia: 05-01-2021
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 05-01-2021 14:16:50
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 05-01-2021 14:19:35
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A