Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883533
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 55/2020

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00005135/0

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
30.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
28.02.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Braszkiewicz
Data wytworzenia: 30-12-2020
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 30-12-2020 13:30:19
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 30-12-2020 13:32:38
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A