Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15890855
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 105/2020

Przetarg nieograniczony na sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
30.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :ogłoszenie
- :siwz
- :wzor_umowy_ramowej
- :istotne_postanowienia_umowy_jednostkowej
- :formularze_ofertowe
- :zal_2
- :zal_3
- :zal_4
- :zestawienie ofert
- :informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 30-12-2020
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 30-12-2020 13:22:23
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 04-02-2021 14:51:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A