Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891745
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 104/2020

Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: Dostawa i montaż wyposażenia wnętrz w Centrum multimedialno-edukacyjnym na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :104_2020_ogl_bip_28_12
- :104_2020_siwz_28_12
- :104_2020_umowa_cz1_28_12
- :104_2020_umowa_cz2_28_12
- :104_2020_specyfikacja_elementow_dostawy_28_12
- :zestawienie ofert
- :104-wybór
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 28-12-2020
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 28-12-2020 14:56:06
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 04-02-2021 14:57:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A