Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883069
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 103/2020

Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Budowa dwóch pawilonów do obsługi ruchu turystycznego oraz zejść na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :103_2020_ogloszenie_28_12
- :103_2020_siwz_28_12
- :103_2020_umowa_28_12
- :103_2020_zal_do_umowy_28_12
- :103_2020_klauzinfo_28_12
- :103_2020_tab_wynagrodz_28_12
- :103_2020_pb_1_decyzja_pozwolenia
- :103_2020_pb_3_architektura
- :103_2020_pw_1_aneks_do_proj
- :103_2020_pw_2_zagospod_terenu
- :103_2020_pw_3_opis_tech_atchitektura
- :103_2020_pw_4_pawilon_nr1
- :103_2020_pw_5_pawilon_nr2
- :103_2020_pw_6_konstrukcja
- :103_2020_pw_7_detale
- :103_2020_pw_8_instalacje_elektr
- :103_2020_pw_9_instal_sanit
- :103_2020_pw_10_zejscie_nr1
- :103_2020_pw_11_zejscie_nr5
- :103_2020_pw_12_geotechnika
- :103_2020_pw_13_specyfik_tech
- :103_2020_pw_14_przedmiary_pdf_ath_wylacznie_pomoc
- :103_2020_pb_2_dokumenty_formalno-prawne
- :103-zestawienie ofert
- :103-unieważnienie postępowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 28-12-2020
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 28-12-2020 09:45:55
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 26-01-2021 13:36:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A