Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15904427
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 47/2020

w sprawie zmiany zapisów Statutu Gminy Miasta Toruń dotyczących tworzenia jednostek pomocniczych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
22.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Pismo Przewodniczącego RMT - przekazanie rozstrzygnięcia petycji
- :Uchwała RMT - rozstrzygnięcie petycji
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 22-12-2020
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 22-12-2020 18:43:02
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 23-02-2021 14:10:30
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A