Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883428
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740604.1/2020

Owieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przesłaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu odwołań stron od decyzji nr WAiB.6740.12.497.209.2020 IBJ z dnia 27.11.2020 r. obejmujacej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz rozbiórką istniejących budynków przy ul. Kołłataja 3 w Toruniu

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
22.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 22-12-2020
Kto opublikował: Izabela Boczar-Jagusz
Data publikacji: 22-12-2020 10:20:34
Kto zmodyfikował: Izabela Boczar-Jagusz
Data ostatniej modyfikacji: 22-12-2020 10:22:26
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A