Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15890847
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 577/2020

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
31.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Katarzyna Błądek-Mikołajczyk
Data wytworzenia: 21-12-2020
Kto opublikował: Katarzyna Błądek-Mikołajczyk
Data publikacji: 21-12-2020 18:37:25
Kto zmodyfikował: Katarzyna Błądek-Mikołajczyk
Data ostatniej modyfikacji: 21-12-2020 18:44:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A