Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883676
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 727/2020

Obwieszczenie PMT zawiadamiające o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z wniosku FASTERM Budownictwo spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Warszawska 63 87-123 Głogowo (gm. Obrowo), w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz dwóch budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Włocławskiej 33 w Toruniu (dz. nr 466 z obrębu 28).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Sulik
Data wytworzenia: 15-12-2020
Kto opublikował: Wioleta Sałatowska
Data publikacji: 15-12-2020 12:24:47
Kto zmodyfikował: Wioleta Sałatowska
Data ostatniej modyfikacji: 15-12-2020 12:26:11
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A