Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891427
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 573/2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej na prowadzenie usługi konserwacji i eksploatacji urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych i innych obiektów na terenie miasta Torunia.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
22.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 14-12-2020
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 14-12-2020 13:00:38
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 14-12-2020 13:01:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A