Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15890968
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 572/2020

Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do składania ofert na prenumeratę prasy codziennej oraz czasopism na 2021 rok.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz ofertowy
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Alicja Roszkowska
Data wytworzenia: 11-12-2020
Kto opublikował: Marcin Kiczorowski
Data publikacji: 11-12-2020 13:25:06
Kto zmodyfikował: Marcin Kiczorowski
Data ostatniej modyfikacji: 22-12-2020 12:23:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A