Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883017
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 102/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
10.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :ogłoszenie
- :siwz
- :klauzula informacyjna
- :wzór_umowy
- :1_wniosek_budżet_obywatelski
- :2_mapa_wlasnosci_zkares
- :3_mapa
- :4_mapa_zasadnicza
- :5_mapa_pogladowa_port_drzewny
- :6_foto_terenu
- :7_zasieg
- :8_MPZP
- :zmiana_siwz_14_12
- :ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia
- :odpowiedzi na pytania_15_12
- :odpowiedzi na pytania_15_12
- :2_odpowiedzi na pytania_15_12
- :2_odpowiedzi na pytania_15_12
- :3_odpowiedzi na pytania_15_12
- :3_odpowiedzi na pytania_15_12_edytowalne
- :zestawienie ofert
- :informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 10-12-2020
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 10-12-2020 14:42:37
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 13-01-2021 14:17:16
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A