Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891709
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 571/2020

Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wsparcie serwisowe urządzeń sieciowych firmy CISCO użytkowanych w Urzędzie Miasta Torunia

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
10.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia
- :Załącznik 2 - Formularz ofertowy
- :Wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Piotr Konstanty
Data wytworzenia: 10-12-2020
Kto opublikował: Marta Faron – Kamińska
Data publikacji: 10-12-2020 14:25:34
Kto zmodyfikował: Marta Faron – Kamińska
Data ostatniej modyfikacji: 30-12-2020 10:25:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A